SC Marathon Plzeň
 
Strážnická 20, 323 00 Plzeň, IČ: 49774930
tel.: 776842160, 608876699
E–mail: sroubek@marathonplzen.cz

:: Online přihláška - Registration Form

Jméno / First name / Vorname: *
Příjmení / Surname / Zuname: *
Datum narození / Date of birth / Geburtsdatum: *
Název klubu / Athletic club / Klub:
Adresa bydliště / Adress / Adresse:
Národnost / Nationality / Nationalität:
Email: *
Telefon / Phone number / Telefon:
Kategorie / Category / Kategorie:
Maraton / Marathon / Marathon: *
Přihlašuji se na disciplínu / Sing-up to discipline / Ich melde für die Disziplinen an: *
1) 10 000 m
2) 5 000 m
3) maraton - 42 195 m
4) Běh na 100 km
5) Běh na 24 hodin
6) 10 km silniční běh
7) půlmaraton 21,1km
8) olympijské naděje - závod žáků a žákyň na 1 000 m
9) olympijské naděje - závod žáků a žákyň na 1 500 m
10) závod štafet muži a ženy ( 4 x 10 550m )
11) závod štafet muži a ženy ( 4 x 5 275m )
12) 60 minut (hodinovka)
13) 30 000 m
14) 3 000 m
15) 25 000 m
16) 20 000 m
   
Vaše osobní rekordy / Personal best / Persönliche Rekorde:  
10 000 m
5 000 m
maraton - 42 195 m
běh na 100 km
běh na 24 hodin
2 000 m olympijské naděje
1 000 m olympijské naděje
hodinovka ( 60 minut )
30 000 m
25 000 m
3 000 m
20 000 m
Souhlasím s uvedením svých osobních údajů v seznamu přihlášených. *
Ověření / Überprüfung / Verification *
* Povinný údaje /
Poučení závodníka před závodem

Prohlašuji, že se zúčastňuji závodu na vlastní nebezpečí a jsem si vědom(a), že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění během závodu.

SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň
SC Marathon Plzeň